Підприємство створене відповідно до ухвали №1482 Львівської міської ради від 09.02.2017 р. шляхом перетворення Комунальної бюджетної установи "Комунальна 4-а стоматологічна поліклініка м. Львова у Комунальне некомерційне підприємство "Стоматологічна поліклініка №4".

Основною метою роботи підприємства є надання спеціалізованої стоматологічної допомоги, спрямованої на профілактику стоматологічних захворювань, своєчасну діагностику, лікування, зубопротезування та ортодонтичне лікування зубощелепних аномалій у дорослого та дитячого населення м. Львова.

Історія

Поліклініка була організована рішенням Львівської міської ради в травні 1978 року, побудована за індивідуальним проектом і в травні 1982 року введена в експлуатацію потужністю на 560 відвідувань у зміну. Завдання, яке ставилося на початку відкриття поліклініки, було, на перший погляд, простим і банальним – щоб було комфортно як працівникам, так і пацієнтам.

Стоматологічна поліклініка розташована в одному із великих житлових масивів Львова по вулиці Василя Симоненка, 6а і обслуговує населення міста Львова.

Персонал

Спеціалісти – це найголовніше надбання поліклініки. Нам вдалося зібрати колектив, який може в комплексі вирішувати складні стоматологічні завдання, несе відповідальність за результатами своєї роботи і постійно підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення та майстер-класах.

В поліклініці працюють 227 працівників. Надання стоматологічної допомоги забезпечується потужним кадровим персоналом, зокрема: 116 лікарями, з яких вища кваліфікаційна категорія присвоєна 57.52% лікарів, перша кваліфікаційна категорія присвоєна 13.27% лікарів, друга кваліфікаційна категорія присвоєна 8.85% лікарів, неатестовані лікарі це лікарі-інтерни та молоді спеціалісти адже на базі поліклініки вони проходять стажування в інтернатурі після закінчення медичних навчальних закладів.

Інтернатура

Заклад є базою для підготовки лікарів-інтернів. Кожного року на нашій базі проходять клінічне стажування по 15-30 інтернів І та ІІ року навчання. За час стажування, згідно до індивідуального плану, вони знайомляться з роботою всіх підрозділів поліклініки. Детальніше.

Наша мета

Про діяльність

Терапевтичне відділення здійснює діагностику і лікування карієсу, пульпіту, періодонтиту, естетичну реставрацію зубів. Хірургічний кабінет проводить видалення зубів та коренів, операції гемісекції, резекції верхівки кореня, хірургічне лікування перекоронаритів, видалення кист, пластики вуздечки язика та губ тощо.

Ортодонтичне відділення з більш ніж 30-ти річним досвідом роботи зі складними клінічними випадками. Ортодонти нашої поліклініки виконують лікування особливо складних патологій зубних рядів та щелеп. Зуботехнічна лабораторія де виготовляються індивідуальні ортопедичні знімні та незнімні апарати, коронки та ортодонтичні «пластинки», капи і всі необхідні протези, які мають, як косметичну так і функціональну належність.

Стоматологічне відділення займається лікуванням карієсу та його ускладнень. Для цього використовуються сучасні пломбувальні матеріали, сучасні методи знеболення всіх етапів лікування, а також ефективні сучасні методи лікування кореневих каналів зубів.

В ортопедичному відділенні виконують протезування зубів знімними та незнімними конструкціями, простими одиночними коронками, виготовленням мостовидних протезів, знімних протезів. Таке протезування виготовляється за допомогою сучасних стоматологічних матеріалів і методик.

Поліклініка має два сучасних хірургічні кабінети з операційними на два крісла. Хірургічну стоматологічну допомогу дітям надають досвідчені стоматологи-хірурги, що мають багатолітній досвід роботи з дітьми.

Для певних категорій населення м. Львова поліклініка надає стоматологічні послуги за місцем знаходження пацієнта (за викликами в домашніх умовах).

Під час перебування в поліклініці пацієнти зобов’язані:

1. Надавати працівникам реєстратури достовірну і повну інформацію для належного оформлення медичної документації. Отримувати в реєстратурі талон на прийом до лікаря-стоматолога;
2. Пам’ятати, що медична карта стоматологічного хворого є власністю поліклініки і зберігається в реєстратурі;
3. Надавати лікарям достовірну і повну інформацію щодо попередніх захворювань, госпіталізації та інших питань, що стосуються стану здоров’я;
4. Виконувати призначення і рекомендації лікарів щодо обстеження та лікування;
5. Дотримуватися правил санітарії та пожежної безпеки, не палити, не смітити, дбайливо відноситись до майна поліклініки;
6. Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку поліклініки;
7. Бути ввічливим, із повагою відноситись до персоналу поліклініки та до інших пацієнтів, що перебувають в поліклініці або на її території;
8. У випадку виникнення конфліктних ситуацій звертатися з відповідною усною чи письмовою заявою до головного лікаря або його заступників;
9. При недотриманні Правил перебування пацієнтів в Комунальному некомерційному підприємстві «Стоматологічна поліклініка № 4», лікарі поліклініки можуть відмовитись від подальшого ведення пацієнта.

Права пацієнта:

1. Право на медичні профілактичні заходи;
2.
Право на доступність у галузі охорони здоров’я;
3.
Право на медичну інформацію;
4.
Право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання;
5.
Право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я;
6.
Право на медичну таємницю;
7.
Право на якісну медичну допомогу;
8.
Право на безпечну медичну допомогу.

Пацієнт зобов’язаний:

1. Піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян;
2.
Проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
3.
Надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані;
4.
Виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я;
5.
У невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.

В нашій поліклініці питанням безпеки пацієнта приділяється особлива увага. Використовуються сучасні дезинфікуючі та стерилізуючи розчини, виконується комплекс протиепідемічних заходів. Відпрацьований інструментарій стерилізується в автоклаві, а для його зберігання придбано тару типу “Панмед” з УФО випромінювачами. Ми хочемо бути впевненими в тому, що наші пацієнти будуть постійно захищені на всіх етапах лікування.

Проблема болю і знеболення в стоматології є дуже важливою. Більшість маніпуляцій стоматолога супроводжуються больовим синдромом різного ступеня тяжкості, з цим і пов’язаний страх перед відвідуванням стоматолога. Якість анестезіологічного забезпечення стоматологічного втручання відіграє найважливішу роль в створенні обстановки комфортності і багато в чому її обумовлює. Той факт, що виконання знеболювання є необхідною і невід’ємною частиною стоматологічного лікування, на сьогодні, вже не викликає сумніву та є пріоритетним напрямком в роботі КНП «Стоматологічна поліклініка №4».

Заплануйте Ваш візит

Будемо раді Вам допомогти