Ортодонтична стоматологія

Ортодонтія — розділ стоматології, що займається лікуванням дефектів розвитку зубів і щелепно-лицьового кістяка. Через нерівність зубів і порушень зубного ряду, зуби важко піддаються гігієнічним процедурам, більше наражаються на ризик раннього розвитку карієсу і пародонтиту, а також можуть викликати додаткові навантаження щелепно-лицьових м’язів при жуванні, що, у свою чергу, призводить до головного болю, синдрому скронево-нижньощелепного суглоба (СНЩС), болю в області шиї, плечового суглоба і спини. Нерівності зубів і порушення зубного ряду також можуть негативно позначатися на Вашому зовнішньому вигляді.

Лікар-фахівець, який працює в цій області, називається ортодонтом. Ортодонт проходить курс спеціальної додаткової підготовки протягом двох і більше років після закінчення стоматологічного інституту.

Класифікація зубощелепних аномалій:

I. Аномалії величини щелеп
 • Макрогнатії (верхня, нижня, комбінована).
 • Мікрогнатії (верхня, нижня, комбінована).
 • Асиметрія.
II. Аномалії положення щелеп в черепі
 • Прогнатія (верхня, нижня).
 • Ретрогнатія (верхня, нижня).
 • Асиметрія.
 • Нахили щелеп.
III. Аномалії співвідношення зубних дуг
 • Дистальний прикус.
 • Мезіальний прикус.
 • Надмірне різцеве перекриття (горизонтальне, вертикальне).
 • Глибокий прикус.
 • Відкритий прикус (передній, бічний).
 • Перехресний прикус (односторонній - двох типів; двосторонній - двох типів).
IV. Аномалії форми і величини зубних дуг
 • Аномалії форми.
 • Звужена зубна дуга (симетрична, або U-образна, V-образна, О-образна, сідлоподібна; асиметрична).
 • Уплощенна в передньому відділі (трапецієвидна) зубна дуга.
 • Аномалії розмірів.
 • Збільшена дуга.
 • Зменшена дуга.
V. Аномалії окремих зубів
 • Порушення числа зубів (адентія, гіподентія, гіперодентія).
 • Аномалії розмірів та форми зубів (макродентії, микродентія, зуби що злилися, конічні або шиловидні зуби).
 • Порушення формування зубів і їх структури (гіпоплазія, дисплазія емалі, дентину).
 • Порушення прорізування зубів (ретеновані зуби, що збереглися молочні зуби).
 • Дістопія або нахили окремих зубів (вестибулярні, оральні, мезіальний, дистальні, високе, низьке положення; диастема, треми; транспозиція; тортоаномаліі; тісне положення).

Види переміщення і сили, що застосовуються в ортодонтії:

Завданнями ортодонтії є нормалізація форми і розмірів зубних рядів, корекція росту і розвитку апікальних базисів щелеп, щелепних кісток, нормалізація оклюзії і створення оптимального динамічного співвідношення приводящих і відводящих м’язів. Кінцевою метою ортодонтії є поліпшення естетики особи і забезпечення ідеальної оклюзії. Найчастіше для досягнення цих цілей доводиться переміщати один або кілька зубів в сагітальному, вертикальному, трансверсальному напрямках або відразу в декількох напрямках одночасно. У трансверсальному напрямку зубні ряди розширюють або звужують. У сагітальному напрямку зуби переміщують мезиально або дистально. У вертикальному напрямок проводиться подовження (зуб висувається з щелепи) або вкорочення (зуб занурюється в щелепу). Також виділяють поворот зуба навколо своєї осі (торсія).

Виділяють два види переміщення зубів – корпусне і похило-обертальне. Корпусне переміщення це одночасне переміщення коронки і кореня зуба в одному напрямку, тобто коронка і корінь зуба переміщуються на однакову відстань. Похило-обертальний рух зуба має на увазі переміщення коронки зуба і кореня на різну відстань. Сили, що додаються до кореня і коронки, різні.

Ортодонтичне лікування засноване на передачі сили на зуби, зубні ряди, щелепні кістки і лицьовий скелет в цілому. При цьому розглядається три основних компоненти:

 • Діюча сила
 • Точка прикладання діючої сили
 • Опора

У ортодонтії використовуються механічно діючі, функціонально напрямні сили. Механічна сила може бути первинною і вторинною, вона призводить до безпосередніх структурних змін.

Для корекції аномалій в якості діючої сили часто застосовується гумова тяга. Залежно від місця докладання діючої сили виділяють три види гумової тяги. Дана дія відноситься до первинних внутрішньоротовим силам.

 • Використовується уздовж одного зубного ряду, дозволяє переміщати зуби дистально і мезіально по зубному ряду.
 • Міжчелюстна тяга, коли верхній зубний ряд зміщується дистально, нижній мезіально.
 • Міжчелюстна тяга, коли верхній зубний ряд зміщується мезіально, нижній дистально.

Досить часто виникає потреба в поєднанні цих видів впливу.

Також для корекції аномалій застосовуються позаротові вторинні механічні сили. Позаротові сили формуються при використанні лицьових дуг і пращ для підборіддя. Точка опори знаходиться поза ротовою порожниною, і такі методи впливу, крім переміщення зубів, дозволяють впливати на кістковий скелет черепа.

В середньому необхідні наступні зусилля для переміщення зубів.

 • Похило-обертальний рух однокорінного зуба 50-70 гс.
 • Корпусне переміщення однокорінного зуба 70-90 гс.
 • Корпусне переміщення багатокорінного зуба 90-150 гс.
 • Для руху кореня зуба («торки») 150 гс.
 • Для екструзії зуба 25 гс.

З урахуванням того, що вплив цих сил може мати не тільки позитивний, а й негативний результат, істотне значення має вибір сили впливу. В даний час віддається перевага довготривалим середнім і слабким силам.

Методи діагностики:

Клінічний метод – збір анамнезу, огляд ротової порожнини, пальпація, перкусія, зондування, аускультація. Ці методи не вимагають спеціалізованого обладнання і дорогих маніпуляцій, але без них неможливо визначити, які з інструментальних, спеціалізованих методів діагностики поребує хворий.

При зборі анамнезу ортодонт збирає такі дані.

 • Характер протікання вагітності.
 • Кількість пологів.
 • Вага дитини при народженні.
 • Тип вигодовування.
 • Перенесені дитиною захворювання.
 • Час прорізання молочних зубів.
 • Час їх втрати; причини - при передчасної втрати.
 • Вік, коли дитина почала ходити і говорити.
 • Тип дихання (ротовий, носове).
 • Наявність шкідливих звичок (смоктання пальця, сторонніх твердих предметів, обгризання нігтів)
 • Спосіб ковтання слини.
 • Чи проводилося ортодонтичне лікування раніше, якщо проводилося - то яке.

При огляді лікар звертає увагу на такі особливості хворого.

 • Фізичний розвиток.
 • Форму рук.
 • Форму голови.
 • Виразність носогубних і складок підборіддя.
 • Згладжена контурів лиця.
 • Зяяння ротової щілини.
 • Вистояння альвеолярної частини, губ і підборіддя
 • Вкорочення нижньої частини обличчя.
 • Асиметрії лиця.

При пальпації досліджуються як м’які тканини, так і кістково-суглобова система. Лікарем розглядаються наступні моменти.

 • Визначаються м'язовий тонус губ і товщина їх м'яких тканин.
 • Проводиться пальпація скронево-нижньощелепних суглобів і зовнішніх слухових проходів. Звертається увага на наявність клацань, хворобливості, деформації при зміні русі або натисканні.
 • Потім досліджується порожнину рота. Оцінюється слизова оболонка, м'яке і тверде небо, мову і його рухливість, форма і структура щелеп, кількість і взаємне розташування зубів, наявність хворобливості і деформацій.

Параклінічний метод – після завершення клінічного обстеження для уточнення діагнозу ортодонт вдається до інструментальних методів дослідження. 

До них відносяться:

 • Вивчення діагностичних моделей щелеп.
 • Вивчення фотографій зубів і особи.
 • Вивчення форми зубних рядів за допомогою сімметроскопії.
 • Цефалометрія (Телерентгенографія або ТРГ)
 • Електроміотонометрія
 • Рентгенологічні методи обстеження
 • МРТ скронево нижньощелепного суглоба

Сукупність параклінічних методів дозволяє точно встановити локалізацію і величину аномалій і визначитися з тактикою їх лікування.

До рентгенологічних методів дослідження відносяться ортопантомограма, або панорамний знімок, і телерентгенограма бічна і портретна.

Панорамний знімок дозволяє визначити стан пародонту зубів, що підлягають переміщенню, наявність і кількість зачатків зубів, ступінь формування або розсмоктування коренів зубів. Портретна телерентгенограма дозволяє визначити асиметрію щелепних кісток в трансверзальному (поперечному) напрямку, бічна телерентгенограма дає можливість ортодонту оцінити недорозвинення або надмірний розвиток абсолютних розмірів верхньої і нижньої щелепи, їх положення (переднє або заднє) щодо мозкової частини черепа, напрямок росту щелеп (вертикальний або горизонтальний ), кути нахилу різців щодо заснування щелеп (протрузія або ретрузія, тобто вперед або назад), міжрізцевий кут, зменшення показника якого різко скорочує показання лікування без видалення окремих зубів. Всі перераховані вище дані порівнюються зі статистично перевіреними даними і дозволяють грамотно спланувати ортодонтичне лікування.

Заплануйте Ваш візит

Будемо раді Вам допомогти