Проходження інтернатури

На базі КНП “Стоматологічна поліклініка №4”

Інтернатура — система первинного підвищення кваліфікації випускників вищих медичних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III–IV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Під час навчання в інтернатурі лікарі (провізори) — інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар (провізор) – інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному закладі освіти IV рівня акредитації, яке затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством освіти України).

Для зарахування на інтернатуру необхідно подати:

в одному екземплярі:

  • Заяву на ім'я головного лікаря про зарахування для проходження стажування в заочній частині інтернатури за фахом "стоматологія"

в трьох екземплярах (копії):

  • Паспорту у вигляді книжечки або ID картки
  • Довідки про реєстрацію місця проживання особи (у випадку подачі ID картки)
  • Реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадку подачі паспорту у вигляді книжечки)
  • Диплому ВНЗ про повну вищу освіту (молодий спеціаліст)
  • Довідки про навчання за контрактом з ВНЗ
  • Угоди з відміткою про внесення до реєстру лікарів-інтернів ДОЗ ЛОДА (в т. ч. екземпляри затверджені Заявником, ВНЗ, ДОЗ ЛОДА)

Підготовлений пакет документів подається особисто до відділу кадрів КНП “Стоматологічна поліклініка №4” за адресою: м. Львів, вул. В. Симоненка, 6а, третій поверх.

Вартість проходження інтернатури:

Станом на 2020 рік, вартість проходження стажування в заочній частині інтернатури за фахом “стоматологія” на базі КНП “Стоматологічна поліклініка №4” складає 1712.76 (одна тисяча сімсот дванадцять гривень сімдесят шість копійок) щомісяця. При зміні заробітної плати та інших умов оплати праці вартість стажуваня в заочній частині інтернатури може змінюватись. Оплата вноситься щомісяця до першого числа місяця, наступного за змістом.

Назва: Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна поліклініка №4»
Діяльність: Відповідно до Статуту
79071, м. Львів, вул. В. Симоненка, 6а
Код ЄДРПОУ: 01984323
Код ІПН: 019843213058
Рахунок: ПАТ КБ «Приватбанк»
IBAN: UA653253210000026003053732275
МФО: 325321
Керівник: В.о. Головного лікаря Нечипоренко Б. А.

Контакти для довідок:

Проходження стажування в заочній частині інтернатури за фахом “стоматологія” на базі КНП “Стоматологічна поліклініка №4” можливе лише на контрактній основі.

Працевлаштування в державних та комунальних закладах охорони здоров’я не допускається на протязі трьох років після закінчення інтернатури.