Проходження інтернатури на базі поліклініки

Інтернатура — система первинного підвищення кваліфікації випускників вищих медичних закладів, незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора) – спеціаліста певного фаху.

Основним завданням інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III–IV рівнів акредитації та медичних факультетів університетів, їх професійної готовності до самостійної лікарської (провізорської) діяльності.

Під час навчання в інтернатурі лікарі (провізори) — інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар (провізор) – інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються Тимчасовим положенням про порядок підготовки магістрів медицини (фармації) у вищому медичному (фармацевтичному закладі освіти IV рівня акредитації, яке затверджується Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Міністерством освіти України).

Для зарахування на інтернатуру необхідно подати:

В одному екземплярі:

В трьох екземплярах (копії):

Підготовлений пакет документів подається особисто студентом-інтерном до відділу кадрів КНП “Стоматологічна поліклініка №4” за адресою: м. Львів, вул. В. Симоненка, 6а, третій поверх.

Вартість проходження стажування в заочній частині інтернатури

за фахом "Стоматологія" на базі КНП "Стоматологічна поліклініка №4"
2305
76
щомісяця
  • Оплата вноситься щомісяця до першого числа місяця, наступного за змістом.
  • При зміні заробітної плати та інших умов оплати праці дана вартість може змінюватись.
  •  
2022 рік

Проходження стажування в заочній частині інтернатури за фахом “стоматологія” на базі КНП “Стоматологічна поліклініка №4” можливе лише на контрактній основі.

Працевлаштування в державних та комунальних закладах охорони здоров’я не допускається на протязі трьох років після закінчення інтернатури.