Проходження навчальної та виробничої практики на базі поліклініки

Практика студентів — є обов’язковою складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих навчальних закладах і проводиться на оснащених відповідним чином базах практики вищих навчальних закладів, а також на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей охорони здоров’я. Згідно з навчальними планами вищих навчальних закладів терміни фахової практики, як правило, становлять 20–25% всього навчального часу.

Відповідальність за організацію і здійснення практичної підготовки студентів покладено безпосередньо на керівників вищих навчальних закладів. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні кафедри. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають також досвідчених викладачів і спеціалістів з певного фаху, які працюють в організації, де проходить практика.

Важливим питанням у практичній підготовці майбутніх фахівців є забезпечення її неперервності та послідовності у набутті необхідного обсягу практичних знань, умінь і навичок відповідно до різних кваліфікаційних рівнів: бакалавр – магістр.

У вищих навчальних закладах студенти проходять навчальну, навчально-виробничу і виробничу практику. Навчальна практика має своєю метою поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із сучасним обладнанням. Її проводять на молодших курсах, як правило, в лабораторіях, у клініках та інших навчально-допоміжних підрозділах вищих навчальних закладів. Форми проведення навчальної практики можуть бути різними: екскурсія в установу, самостійне вивчення діяльності шляхом спостереження чи бесід з працівниками, практична робота на робочому місці тощо.

Навчально-виробнича практика має своїм завданням ознайомити студента з його майбутньою спеціальністю шляхом виконання обов’язків дублера, помічника фахівця. Це дає змогу глибше проникнути у зміст і технологію майбутньої професійної діяльності.

Виробничу практику проходять студенти старших курсів. У процесі цієї практики вони виконують за спеціальністю весь цикл основних робіт, перебуваючи на робочих місцях, вивчаючи значну за обсягом ділянку роботи і набуваючи навичок організування, управління і контролю. Під час переддипломної практики студенти готують матеріали до дипломного проекту або дипломної роботи.

Студент під час виробничої практики повинен:

База практики зобов’язана:

Усі види практики починаються настановчими конференціями, на яких відповідальний за практику викладач і представники кафедр роз’яснюють студентам завдання практики, графік і об’єкти її проведення, розподіл за ними груп студентів і закріплення консультантів- представників кафедр і виробництва. Завершується виробнича практика також конференцією, на якій студенти обмінюються досвідом. Керівники практики, представники кафедр і виробництва вказують на шляхи вдосконалення її проходження і професійної підготовки студентів.

Запрошуємо для співпраці вищі навчальні заклади медичного спрямування. Детальніше за тел. +380322636027.

Вартість для закладів ІІІ рівня акредитації

практика на базі КНП "Стоматологічна поліклініка №4"
1986
84
щомісяця
  • Оплата вноситься щомісяця до першого числа місяця, наступного за змістом.
  • При зміні заробітної плати та інших умов оплати праці дана вартість може змінюватись.
  •  

Вартість для закладів ІІІ рівня акредитації

практика на базі КНП "Стоматологічна поліклініка №4"
1986
84
щомісяця
  • Оплата вноситься щомісяця до першого числа місяця, наступного за змістом.
  • При зміні заробітної плати та інших умов оплати праці дана вартість може змінюватись.
  •